Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen / Daderbegeleiding

Het voeren van opvang- en adviesgesprekken met slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Seksespecifieke hulpverlening. Advies bij juridische, psychologische en organisatiekundige aspecten. Hulp en steun bij het opstellen van klachtschriften ten behoeve van klantencommissies.

Het voeren van opvang- en adviesgesprekken met daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Bij de begeleiding van daders staat primair bewustwording en erkenning van daderschap alsmede het realiseren van intrinsieke motivatie voor behandeling binnen vrijwillig dan wel gedwongen kader centraal.