Accountmanager Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Regio Midden IJssel

Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en beleidsadvies alsmede het contractmanagement van aanbieders van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, het toezicht en de handhaving daarop versus de (boven)regionale samenwerking met (regio)gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en Justitie.