Adviseur

PerspeKtief biedt in de regio Delft Westland en Oostland hulp aan kwetsbare groepen mensen bij wonen, werken en het weer opbouwen van een sociaal netwerk. PerspeKtief richt zich op mensen die dak- of thuisloos zijn, gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en mensen met psychische problemen. PerspeKtief zet in op het vergroten van zelfredzaamheid van mensen zodat meedoen in de samenleving weer gewoon is.

In coproductie met Breskel Projectmanagement & Advies een verkenning gedaan naar mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen PerspeKtief en Palier (specialistisch zorgbedrijf en onderdeel van de Parnassia Groep) op het vlak van forensische intensieve zorg en woonbegeleiding zowel intramuraal als extramuraal. Opgeleverd resultaat: businesscase ‘Op Weg naar Wonen’.