Consultant

Gemeente Harderwijk. In co-creatie verantwoordelijk voor de realisatie van een organisatie-overstijgende ketenaanpak Woonoverlast en een organisatie-overstijgende ketenaanpak Complexe Casuïstiek, beiden ten behoeve van de regio Noordwest Veluwe.