Coördinator Meldpunt Maatschappelijke Zorg a.i.

Maatschappelijke zorg richt zich op mensen die niet in staat zijn om zelfstandig in hun primaire levensbehoeften te voorzien door een combinatie van psychische en andere problemen, waardoor ze soms ernstige overlast veroorzaken. Deze zeer kwetsbare mensen hebben levensbrede ondersteuning nodig. Die ondersteuning kan bestaan uit o.a. activering, opvang, woonbegeleiding, beschermde woonvormen, medische zorg, herstelondersteuning, schuldhulpverlening en praktische ondersteuning.

Het Meldpunt Maatschappelijke Zorg Noord Veluwe is een samenwerkingsverband van zorg- en hulpverlenende instanties die actief zijn binnen de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Kerntaken van het Meldpunt Maatschappelijke Zorg Noord Veluwe zijn consultatie en advies, bemoeizorg, zorgcoördinatie, coördinatie van de toegang naar opvang en wonen en het specialistisch verpleegkundig spreekuur maatschappelijke zorg. (in dienst van GGD Noord- en Oost-Gelderland)