Coördinator Sociale Veiligheid / Coördinator Buurtnetwerken 12 –

Realisatie buurtnetwerken 12- gericht op het bevorderen van kansen voor kinderen met problemen. Een buurt/wijkgerichte aanpak die zo dicht mogelijk bij kinderen wordt georganiseerd, zo snel mogelijk na signalering van problemen wordt uitgevoerd, zo kort mogelijk duurt en zo licht mogelijk qua vorm is. Doelgroep: kinderen tussen de 0 en de 12 die thuis, op de peuterspeelzaal, de basisschool, de opvang en of op straat problemen hebben op leer- psychosociaal dan wel gezondheidsgebied en of risicogedrag vertonen in relatie tot vrienden, vrije tijd, delict en verslavingsgedrag, risicovolle (gezins)relaties