Dagvoorzitter / Procesbegeleider Project Start Up

Middels de werkmethodiek ‘creatief structureren’, samen met een gemeentelijk projectleider en een nieuw geformeerd projectteam, in één dagdeel een project start up en compleet activiteitenplan gerealiseerd, waarmee exact helder is wie binnen het project, wat, wanneer, waar en waartoe doet, en hoe.

Meer weten over de kracht van creatief structureren? https://www.youtube.com/watch?v=Su-b0G6ko9Q