Effectief Probleemoplosser

Effectieve probleemoplossers delen een tiental kenmerken: ze hebben standaard een positieve attitude, ze herdefiniëren en versimpelen in de regel het probleem, ze zijn systematisch, ze weten dat ervaring niet altijd heilig is, ze hebben een groot inlevingsvermogen, ze kennen de waarde van conflicten, ze luisteren naar hun intuïtie, ze kijken verder dan de meest voor de hand liggende uitkomst, ze gaan voor permanente oplossingen en weten mensen werkelijk te betrekken en duurzaam te verbinden.