Directeur Primair Onderwijs

Overall schoolmanagement. Coƶrdinatie en controle van het onderwijsproces. Kwaliteitsbewaking van het onderwijs en de identiteit van de school. Leidinggevend aan het onderwijsteam; adviserend aan het schoolbestuur; contact onderhoudend naar onder meer de oudergeleding en de medezeggenschapsraad. Verantwoordelijk voor personeelszaken, financiƫn, gebouwen, planning en control, et cetera. Specifieke realisaties: teamvorming en gezond financieel beheer.