Procescoördinator Antilliaanse Risicopersonen

Vanuit het Bestuurlijk Arangement Antilliaanse Risicojongeren 2005-2008, binnen het programma Integrale Veiligheid van de gemeente Almere, als architect en voorzitter vorm en inhoud gegeven aan het multidisciplinair casusoverleg Antilliaanse Risicojongeren. Proeftuin voor het in opdracht van de toemalige minister van Justitie (Hirsch Ballin) door dr. A.G. Broek ontwikkelde IPEP-gedachtegoed (van isolement naar arbeidsproductiviteit en maatschappelijke participatie). Doel en effect van deze aanpak: recidivevermindering en het terugdringen van onacceptabel deviant gedrag.