Implementatiemanager Integrale Ketenaanpak Overlastgevers

Architect en voorzitter van het multidisciplinair ketenregieteam. Resultaat: oplevering conceptschets organisatieoverstijgende procesketen overlastgevers. Tevens realisatie doorontwikkeling en versmelting zorg-, veiligheid- en handhavingketen ten behoeve van Dordtse overlastgevers in de openbare ruimte (alco’s, narco’s, meer- en veelplegers).