Projectleider Taskforce Overlast in de openbare ruimte

Realisatie uitvoering gebiedsgerichte totaalaanpak van de honderd meest overlastgevende verslaafde dak- en thuislozen in het centrum van Dordt (inclusief het in samenwerking met zorgpartners realiseren van 48 extra AWBZ gefinancierde IBW plaatsen vanaf 2012). Realisatie uitvoering gebiedsgerichte totaalaanpak van de honderdveertig meest overlastgevende criminele personen in de Colijnstraat en omgeving. Stedelijk totaalresultaat: significante overlastreductie op beide groepen en een sterk verbeterde veiligheidsbeleving in beide gebieden.