Strategisch Beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg

Regionaal eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke agendering alsmede het technisch voorzitterschap van de bestuurlijke, ambtelijke, directie- en beleidsmatige overleggen Maatschappelijke Zorg binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Steller van het voor 2014 tijdelijk bijgesteld convenant Maatschappelijke Zorg en bijbehorend reglement gegevensuitwisseling. Steller van de verordening eigen bijdragen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang regio Drechtsteden / Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Resttaken op het gebied van Planning & Control, Financiƫn & Beheer, in- en externe verkoop van beleidsrichtingen rondom onder meer de AWBZ -transitie versus het WMO Beleidskader 2015 -2018.