Casemanager ketenaanpak druggerelateerde overlast

Realisatie woonlocatiegerichte aanpak alcohol- en druggerelateerde overlast (Wet Victoria). Tevens realisatie onderzoeks- en bewustwordingsrapportage Urker alcohol- en drugproblematiek ten dienste van de gemeenteraad en het college van B&W.