Gemeentelijk coördinator aanpak jeugdige en volwassen Veelplegers

Realisatie opbouw en doorontwikkeling ketenaanpak jeugdige en volwassen veelplegers in verplicht (justitieel) en vrijwillig (zorg)kader. Architect en technisch voorzitter van het Justitieel Casus Overleg volwassen en jeugdige veelplegers. Realisatie diverse voortgangs- en evaluatierapportages. Realisatie taak- en profielprofiel gemeentelijk coördinator Veelplegers. Namens gemeenten betrokken bij de totstandkoming van het landelijk samenwerkingsmodel nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers (Nederlandse gemeenten / ministerie van Justitie) en de latere handreiking. Tevens betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Digitaal Platvorm Aansluiting Nazorg (DPAN).