Interim beleidsverantwoordelijke OGGz

Realisatie onderzoek en advies herstart pilot straatteam bemoeizorg Almere. Realisatie ontwikkeling en implementatie teamtraining Ketenregie Zorgcoördinatoren OGGz. Uitvoering algemene beleidszaken.