Ketenimplementatie / Veldregie Centrale Toegang

Architect van de Centrale Toegang Zuid-Holland Zuid. Veldregisseur van de Traject Toewijzings Commissie Overlastgevers. Opgeleverde producten in samenwerking met gemeenten, zorg- en veiligheidpartners: convenant maatschappelijke zorg Zuid-Holland Zuid; reglement gegevensuitwisseling Zuid-Holland Zuid; samenwerkingsafspraken Centrale Toegang Zuid-Holland Zuid. Tevens opgeleverd: taak- en functieprofielen traject- en veldregisseurs en twee draaiende procesketens (waaronder die van ex-gedetineerden). Aanpalende realisaties: crisisplaatsen Dordtse tienermoeders en de ontwikkeling en implementatie van een Post HBO opleiding trajectregie Centrale Toegang Zuid-Holland Zuid, in samenwerking met Fontys Hogeschool.