Intermediair arbeidstoeleiding Lelystadse jongeren met een Roma of Sinti achtergrond

In het kader van het ESF-project ‘Arbeidskansen en Flevoland’, werden Lelystadse Roma en Sinti jongeren, met een van oudsher grote afstand tot de arbeidsmarkt, middels het vergroten van mogelijkheden van arbeidsinpassing, toegeleid naar werk.