Regievoerder complexe communicatie

Verantwoordelijk voor het vanuit strategische communicatie bij gemeenten, bedrijven en omwonenden, zonder bezwaar en beroep gerealiseerd krijgen van: én de verhuizing en samenvoeging van de Methadonpost en de Medische Heroïne Unit tot één Opiatenpolikliniek te Arnhem, én de verhuizing van de Kliniek Verslavingsbehandeling van Arnhem naar Zevenaar, én een verdubbeling van het aantal bedden Beschermd Wonen (60 in totaal) binnen de voormalige Kliniek Verslavingsbehandeling. In Zevenaar tevens architect en voorzitter van de Buurtbeheergroep en realisator van het een Buurtbeheerplan aldaar.

Aanleiding voor deze carrousel van verhuizingen van zorgvoorzieningen betrof een door centrumgemeente Arnhem ingegeven direct noodzakelijke bezuinigingsoperatie en daarmee ingrijpende herstructurering van de Maatschappelijke Opvang, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de Verslavingszorg.