Projectleider realisatie woonzorgvoorziening Lelystad

IrisZorg Lelystad biedt opvang aan kwetsbare volwassenen en gezinnen die (tijdelijk) begeleiding nodig hebben bij o.a. Opvang en Wonen. Voorheen konden deze mensen terecht bij voorzieningen voor Crisisopvang, Beschermd Wonen en Begeleid Wonen verspreid over de stad. Uit oogpunt van optimale zorgverlening, kwaliteit van huisvesting en (zorg)kostenbesparing bleek het efficiënt bestaande voorzieningen te verhuizen naar één locatie. Binnen het hiervoor aangewezen verzamelgebouw zijn middels verbouw 45 appartementen gerealiseerd: 24 voor Beschermd Wonen, 12 voor Begeleid Wonen en 9 voor Crisisopvang. Het nieuwe onderkomen is medio 2014 in gebruik worden genomen. Voor meer informatie, kijk op www.iriszorg.nl/lelystad