Landelijk Procesmanager Arbeidstoeleiding vanuit detentie

Realisatie uitbreiding pilot arbeidstoeleiding tijdens detentie van 1 naar 7 Penitentiaire Inrichtingen; realisatie borging landelijke ketensamenwerking tussen DJI, de VNG en het UWV Werkbedrijf rondom arbeidstoeleiding tijdens detentie. Oplevering definitief landelijk conceptmodel werkproces arbeidstoeleiding tijdens detentie.