Procesbegeleider

Procesbegeleiding met als resultaat verbeterde domein overstijgende samenwerking tussen het primair- en voortgezet onderwijs enerzijds en de jeugdhulp daarbinnen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te Elburg anderzijds.