Projectmanager Almeerse Stadsdeelnetwerken 12 +

Realisatie van intersectorale samenwerkingsverbanden van voornamelijk in stadsdelen actieve instanties die contact onderhouden met (probleem)jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Eerste doel: het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen van jongeren, zodat er met een zo licht mogelijke vorm van hulp en steun kan worden volstaan. Tweede doel: het vanuit samenwerkende sectoren een gecoördineerd en samenhangend voorzieningenpakket tot stand brengen dat zoveel mogelijk aansluit op vragen, behoeften en verwachtingen van jongeren en hun opvoeders.