Raadsonderzoeker Strafzaken / Casusregisseur

Raadsrapporteur ten dienste van de kinderrechter dan wel de officier van justitie op basis van analyse van gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in ernstig bedreigende situaties. Specialisme: jeugdige daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Casusregisseur regievoerend op de verschillende activiteiten van de ketenpartners (Reclassering, Openbaar Ministerie, Rechtbank) om te komen tot een snelle, vroegtijdige en consequente reactie op het gedrag van de jeugdige wetsovertreder. Specialisme: ontwikkeling ketenregie binnen het jeugdstrafrecht.