Regiomanager a.i.

Stimenz is een brede welzijnsorganisatie die tot doel heeft het stimuleren van een samenleving waarin iedereen meedoet en iedereen van betekenis is. Stimenz stimuleert mensen op weg naar optimale zelfredzaamheid en participatie. Het effect: krachtige sociale verbindingen in steden, wijken, buurten en straten.

Een kleine tweehonderd professionals en een veelvoud aan vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het in Apeldoorn, Ede, Barneveld, Nijkerk, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek, met succes richten, inrichten en verrichten van Welzijn Nieuwe Stijl.

Stimenz biedt o.a. vindplaats- en wijkgericht Jeugd en Jongerenwerk, Algemeen Maatschappelijk Werk, School Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden spreekuur, Schuldhulpverlening, Veilig Thuis (een samenvoeging van het voormalig steunpunt huiselijk geweld en voormalig advies en meldpunt kindermishandeling), Art. 1 Noordoost Gelderland en een groot aantal vrijwilligersprojecten waaronder Opstap, Home-Start, Hfftig, Buddyzorg, Seniorenvoorlichting en Buurtbemiddeling.

Voor meer informatie:
www.stimenz.nl