Interim-manager Jeugdhuizen Leger des Heils Groningen

Interim (overbruggings)management residentiele ‘Jeugdhuizen Jensemaheerd’ en ‘Binnen 6 weken thuis’ (B6T).