Training leer- en vormingstraject / teamontwikkeling

Realisatie teamontwikkelingstraject met aandacht voor effectief functioneren op persoonlijk- en teamniveau; verdieping van de teamvisie op een samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten; versterking van de professionele team(geh)echtheid; verbetering van van de communicatiecultuur; realisatie van een vijfjarenplan met daarin de contouren voor een nieuw schoolconcept voor GBS De Bongerd te Zutphen.