Veiligheidscoördinator Bos- en Waterwijk

Architect en voorzitter van het integraal samenwerkingsverband veiligheid Lelystad. Realisatie netwerkaanpak druggerelateerde overlast en opbouw sociale cohesie binnen aandachtswijken met grootstedelijke problematiek. Effect: significante afname van de geregistreerde criminaliteit, sterke verbetering van de subjectieve veiligheid (Bos- en Waterwijk).