Implementatiemanager vernieuwde ketenaanpak Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Het richten, inrichten en verrichten (in praktijk brengen) van de herziene ketenaanpak ‘Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA)’ binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Als onderzoeker, adviseur, steller en uitvoerder van het regionaal implementatieplan de herziene ketenaanpak direct verbonden aan de Regiovisie ‘Een veilig thuis’ en qua monitoring geborgd binnen het Regionaal Tactisch Overleg van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid.