Zorginkoper Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Regio Midden-IJssel

Werkzaam voor de gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen.
In Nederland is de zorginkoop in handen van verschillende partijen. Zorgverzekeraars kopen zorg in die onder de zorgverzekeringswet (Zvw) wordt verstrekt. De zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt verstrekt, wordt door de zorgkantoren ingekocht. De derde grote partij is de gemeente, die de zorg inkoopt die onder de Wmo valt. Naast deze drie partijen zijn er nog de centrale overheid die onder meer zorg inkoopt voor gedetineerden, en de zorgconsument zelf, die onverzekerde zorg inkoopt, of via een persoonsgebonden budget zorg kan inkopen.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is zorg die onder de Wmo valt en door de gemeente wordt ingekocht